MBTI – jakim jestem typem?

with 1 komentarz
MBTI to jedno z najpopularniejszych narzędzi używanych w biznesie do komunikacji, poznawania siebie i budowania zespołów. Dziś kilka słów o tym czym jest, a w kolejnym odcinku jak może Ci posłużyć do rozwoju.
Artykuł nie zastąpi oczywiście rzetelnego kwestionariusza, więc jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jaki jest Twój typ, zapraszam do kontaktu.
MBTI (Myers-Briggs Type Inventory) oparty jest o teorię Carla Junga, którą rozwinęły Isabel Myers i Katherine Briggs (prywatnie córka i matka).

 Według Junga wszyscy żyjemy w dwóch rodzajach światów:
 • Zewnętrznym świecie rzeczy, ludzi i wydarzeń (Ekstrawersja)
 • Wewnętrznym świecie myśli, uczuć i refleksji (Introwersja)
Każdy z nas ma preferencję do któregoś z nich. Dokonujemy też dwóch rodzajów operacji umysłowych:

 • Zbieramy informacje (Poznanie – Intuicja)
 • Podejmujemy decyzje na podstawie informacji (Myślenie-Odczuwanie)
Każdy z nas ma preferencje co do tych procesów. Myers i Briggs dodały też czwarty wymiar dotyczący tego jak organizujemy świat (Osądzanie-Postrzeganie) i tak powstał pełny kwestionariusz MBTI, którego skuteczność jest potwierdzana w badaniach od ponad 40 lat. Mamy dostęp do wszystkich elementów, ale każdy z nas ma preferencję do używania któregoś z nich bardziej (to tak jak z leworęcznością lub praworęcznością – możemy pisać lewą ręką, ale jest to trudniejsze). Każdy typ MBTI jest określony 4 literkami, np. ENFJ (to akurat mój typ):
 • Introwersja (I) -Ekstrawersja (E) 
 • Poznanie (S – Sensing)- Intuicja (N – INtuition)
 • Myślenie (T-Thinking) – Odczuwanie (F-Feeling)
 • Osądzanie (J-Judging) – Obserwacja (P-Perceiving)

 

1. Introwersja (I) -Ekstrawersja (E) – skąd czerpiesz energię?

 

Ekstrawertycy są:
 • Energetyzowani przez interakcję z innymi (z zewnątrz)
 • Społeczni i ekspresyjni
 • Preferują komunikację twarzą w twarz
 • Opracowują pomysły przez ich omówienie
 • Mają zwykle szerokie zainteresowania wieloma tematami
 • Uczą się przez działanie i dyskusję
 • Łatwo podejmują inicjatywę w pracy i w relacjach
 • W rozmowie częściej mówią z energią, entuzjazmem, przerywają innym, reagują spontanicznie, gestykulują

 

Introwertycy są:
 • Energetyzowani przez refleksję (z wewnątrz)
 • Spokojni, potrzebują więcej czasu, by komuś zaufać
 • Preferują komunikację pisemną
 • Opracowują pomysły przez ich przemyślenie, mogą potrzebować więcej czasu na refleksję
 • Żywią głębsze zainteresowania kilkoma tematami
 • Uczą się przez refleksję
 • Podejmują inicjatywę i angażują się, kiedy sprawa jest istotna
 • W rozmowie więcej się przysłuchują, obserwują, najpierw wolą przemyśleć sprawę, trudniej odczytać co sobie myślą.
 • Introwertyk częściej powie „żałuję, że tego nie powiedziałem”, a ekstrawertyk „żałuję, że to powiedziałem”
Jeśli jeszcze masz wątpliwości po której stronie jesteś, więcej przepięknych wykresach o introwertykach znajdziesz tutaj. Genialna jest też osobista historia Susan Cain autorki książki „Ciszej proszę”, badaczki introwertyków (link).

 

2. Poznanie (S – Sensing)- Intuicja (N – INtuition) – jak zbierasz informacje?

 

 Osoba preferująca Poznanie (S)
 •     Skupia się na tym, co tu i teraz
 •     Obserwowuje i zapamiętuje szczegóły
 •     Jest rzeczowa i metodyczna
 •     Krok po kroku zmierza ku konkluzji
 •     Rozumie idee i teorie przez praktyczne zastosowanie
 •     Jest konkretna i dosłowna, precyzyjna w komunikacji
 •     Ufa doświadczeniu

 

Osoba preferująca Intuicję (N)
 •     Skupia się na wzorach i znaczeniach
 •     Zapamiętuje szczegóły, jeśli są spójne z całościowym obrazem
 •     W myśleniu jest abstrakcyjna i pomysłowa
 •     Szybko zmierza ku konkluzji
 •     Tworzy idee i teorie, ich zastosowanie jest drugorzędne
 •     Używa metafor i analogii, skojarzeń
 •     Ufa intuicji

 3. Myślenie (T-Thinking) – Odczuwanie (F-Feeling) – jak podejmujesz decyzje?

Osoba z preferencją Myślenie (T) – też ma uczucia! ale chętniej:
 •     Analizuje, używa rozumowania „przyczyna i skutek”
 •     Rozwiązuje problemy przez logikę
 •     Szuka obiektywnych standardów
 •     Może być postrzegana jako mało wrażliwa, łatwo krytykuje
 •     Jest sprawiedliwa – chce traktować wszystkich równo
 •     Uważa, że prawdomówność i prawda są ważniejsze niż takt
 •     Motywują ją osiągnięcia i za to chce być chwalona
Osoba z preferencją Odczuwanie (F) – też myśli i używa logiki, ale naturalniej:
 • Empatyzuje, kieruje się osobistymi i grupowymi wartościami
 • Ocenia wpływ swoich decyzji na ludzi
 • Szuka harmonii i pozytywnych interakcji
 • Może się wydawać, że ma „zbyt miękkie serce”, łatwo okazuje uznanie innym
 • Jest sprawiedliwa – chce traktować wszystkich indywidualnie
 • Wierzy, że takt jest równie ważny  jak prawdomówność
 • Motywuje ją bycie  docenianym za swój indywidualny wkład

 

4. Osądzanie (J-Judging) – Obserwacja (P-Perceiving) – jak organizujesz świat?Osoba z preferencją Osądzanie (J):
 • Lubi plany i domykanie działań
 • Preferuje kontrolę i strukturę decyzje
 • Działa w sposób procesowy, zorganizowany i systematyczny
 • Tworzy i realizuje krótko i długoterminowe plany
 • Unika wracania do raz podjętych decyzji
 • Stara się unikać zmian w ostatniej chwili
 • Woli wiedzieć co ją czeka, nie lubi niespodzianek
Osoba z preferencją Obserwacja (P):
 • Lubi mieć wiele otwartych opcji
 • Działa spontanicznie, może mieć swobodny styl pracy
 • Elastycznie dostosowuje się do nowych informacji i zmian
 • Planuje w trakcie pracy
 • Rozważa nowe opcje, unika podejmowania decyzji zbyt wcześnie
 • Czerpie energię z presji, która pojawia się w ostatnich minutach zadania
 • Jest wdzięczna i zaciekawiona tym, co „przychodzi” niespodziewanie

 

Polecam też kursy firmy Forid, jedynej firmy certyfikującej trenerów w MBTI.
zdj. Kevin Curtis/unsplash.com
Follow Kasia Frużyńska:

Jestem psychologiem, trenerem i coachem. Wierzę, że ludziom chce się mądrze kochać, sensownie pracować i dobrze odpoczywać. W swojej pracy pomagam ludziom lepiej się porozumiewać, mniej stresować, łączyć pracę i życie rodzinne, spełniać swoje cele i marzenia. Zapraszam do kontaktu! www.zblyskiemwoku.pl

 • Alf

  Ciekawe … test jest bardzo krytykowany jako mało wiarygodny, że np wychodzą tym samym ludziom różne wyniki, więc nie wiem jakie badania masz na myśli. Chętnie poczytam. Co do samej typologii – jest ona ciekawa ale IMO sam 4 literowy wynik testu MBTI to ledwie mały wycinek wiedzy o człowieku i nauk Junga. W dodatku one poszły w zupełnie złym kierunku pomijając to co stanowi esencję tej metody badania psychiki. Mianowicie podział na 4*2 = 8 procesów umysłowych. Czym innym jest np myślenie introwertyka (z przewagą myślenia czyli INTP/ISTP) a czym innym ekstrawertyka (z przewagą myślenia ENTJ/ESTJ). To zupełnie inny styl myślenia i może mieć zupełnie różne zastosowania. I tu nie chodzi bynajmniej o czynnik E/I lub J/P gdyż nawet ekstrawertyk może myśleć w stylu introwertyka – jak np ESTP ESFJ.
  Brak jest niestety wiarygodnych testów, które by mogły wykazać w 100% jakim kto jest typem, a także w jakim stopniu ma rozwinięte procesy umysłowe które wydzielił C.G. Jung. Wg mnie to jest bardzo trudno zmierzyć, a przecież w psychometrii chodzi o to by zmierzyć pewną określoną, wydzieloną konkretną cechę, a nie np cechę która jest tylko z nią skorelowana, która ją uprawdopodabnia.