Metoda Porozumienia Bez Przemocy zmieniła moje życie. Jest przydatna w codziennych rozmowach, dbaniu o siebie, w małych problemach i dużych konfliktach.

Spotkania w oparciu o metodę Porozumienia Bez Przemocy:

Przykładowe tematy spotkań:

  • Porozumienie Bez Przemocy – wprowadzenie.
  • Rozumienie i wyrażanie swoich emocji i potrzeb.
  • Język kobiet i mężczyzn. Pięć języków miłości.
  • Rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie z krytyką.
  • Wyrażanie wdzięczności i uważność na codzień.

Koszt spotkań:

120 zł za godzinne spotkanie dla pary, koszt 5 spotkań to 450 zł. Sesje odbywają się teraz zdalnie.

Rozwiązywanie konfliktów i mediacje

  • Jesteś w konflikcie z kimś, na kim ci zależy?
  • Masz wrażenie, że ciągle prowadzisz tę samą kłótnię?
Jako mediator w bezstronny sposób mogę pomóc Wam wyjść z tej sytuacji, pomagam dojść do porozumienia i dbam o szacunek dla obu stron, które szukają najlepszego rozwiązania. Spotkania odbywają się z obiema skonfliktowanymi stronami. Posiadam certyfikat mediatora rodzinnego (certyfikacja Polskiego Centrum Mediacji).

Kto może skorzystać z mediacji?

Wszyscy, którzy są w konflikcie i potrzebują pomocy w osiągnięciu porozumienia, np.
• rodzice w kontakcie pomiędzy sobą lub w sprawach dotyczących dzieci
• współpracownicy w konflikcie między sobą lub w relacji z przełożonym
• sąsiedzi w sprawach dotyczących życia codziennego

Jak pracuję?

Mediacje prowadzę wg modelu mediacji opartego na Porozumieniu bez Przemocy (NVC). Jako mediator pomagam stronom usłyszeć ich potrzeby i pomagam w tworzeniu rozwiązań, które będą akceptowalne dla obu stron. Mediacja jest dobrowolna, to znaczy, że wybiera się ją tylko wtedy, gdy dwie strony konfliktu chcą go rozwiązać i wyrażają zgodę na mediacje. Jeśli tylko Ty chcesz mediacji, a osoba z którą jesteś w konflikcie nie zgadza się wziąć w niej udziału, możesz skorzystać z innych form, np. coachingu, który pozwoli Ci znaleźć inne rozwiązania.

Ile czasu trwa mediacja?

• Pierwszy etap to indywidualne spotkania przed mediacją z każdą ze stron konfliktu – czas spotkania ok 1h.
• Drugi etap to spotkanie mediacyjne – czas trwania ok. 1,5 h
• W zależności od rodzaju sprawy i stopnia złożoności konfliktu, mediacja może trwać od 1-5 spotkań.

Koszt

Koszt jednej sesji to 120 zł za spotkanie dla pary, liczba sesji zależy od indywidualnych ustaleń. Sesje mogą odbywać się osobiście w Krakowie.