para ludzi siedząca do siebie plecami
Nie znam pary, która się nie kłóci. Jako mediator rodzinny, wierzę, że każdy konflikt może wzmocnić związek.

Mediacje

 

  • Jesteś w konflikcie z kimś, na kim ci zależy?
  • Masz wrażenie, że ciągle prowadzisz tę samą kłótnię?
Jako mediator w bezstronny sposób mogę pomóc Wam wyjść z tej sytuacji, pomagam dojść do porozumienia i dbam o szacunek dla obu stron, które . Mediacje można stosować w pracy, w rodzinie, w szkole. Można się ich nauczyć. Spotkania odbywają się z obiema skonfliktowanymi stronami. Posiadam certyfikat mediatora rodzinnego (certyfikacja Polskiego Centrum Mediacji).
Kto może skorzystać z mediacji?
Wszyscy, którzy są w konflikcie i potrzebują pomocy w osiągnięciu porozumienia, np.
rodzice w kontakcie pomiędzy sobą lub w sprawach dotyczących dzieci
współpracownicy w konflikcie między sobą lub w relacji z przełożonym
sąsiedzi w sprawach dotyczących życia codziennego
 
Jak pracuję?
Mediacje prowadzę wg modelu mediacji opartego na Porozumieniu bez Przemocy (NVC). Jako mediator pomagam stronom usłyszeć ich potrzeby i pomagam w tworzeniu rozwiązań, które będą akceptowalne dla obu stron. Mediacja jest dobrowolna, to znaczy, że wybiera się ją tylko wtedy, gdy dwie strony konfliktu chcą go rozwiązać i wyrażają zgodę na mediacje. Jeśli tylko Ty chcesz mediacji, a osoba z którą jesteś w konflikcie nie zgadza się wziąć w niej udziału, możesz skorzystać z innych form, np. coachingu, który pozwoli Ci znaleźć inne rozwiązania.
Ile czasu trwa mediacja?
Pierwszy etap to indywidualne spotkania przed mediacją indywidualne z każdą ze stron konfliktu – czas spotkania 1h.
Drugi etap to spotkanie mediacyjne – czas trwania ok. 1,5 h
W zależności od rodzaju sprawy i stopnia złożoności konfliktu, mediacja może trwać od 1-5 spotkań.
Koszt jednej sesji to 90 zł za spotkanie dla pary, liczba sesji zależy od indywidualnych ustaleń. Sesje mogą odbywać się tylko osobiście w Krakowie.