Action Learning – rozwiąż sobie problem!

with 2 komentarze
W weekend współprowadziłam sesję Action Learning dla bardzo zaangażowanej grupy młodych liderów z Akademii Przyszłości (pamiętacie „Majeski, nie rokujesz?”). Metoda ta bardzo praktyczna i skupiona na działaniu jest ciągle mało popularna, więc mam nadzieję, że jej przybliżenie, sprawi, że więcej osób będzie z niej korzystać.

P { margin-bottom: 0.21cm; }

Autorem metody jest prof. Reg Revans, który współpracując
z naukowcami z różnych dziedzin, zauważył, że ludzie często uczą się w czasie nieformalnych przerw np. przez pytania zadawane
przez inne osoby
niekoniecznie będące ekspertami w temacie. Pobudza to „właściciela problemu” do myślenia i znalezienia
rozwiązania.
Jak wygląda sesja Action Learning?
 • Idealne są grupy 6-8 osobowe pracujące z facylitatorem.  Każda z osób ma swój „czas antenowy”, kiedy cała grupa pracuje nad problemem zgłoszonym przez jego „właściciela”. 
 • Ważne, aby był to nasz prawdziwy problem i coś, na co mamy wpływ. 
 • Grupa powstrzymuje się od dawania rad, ale przez zadawane pytania nakierowuje na przyszłość i rozwiązanie. W pewnym sensie jest takim wielogłowym coachem.
 • W wersji Action Learning, którą pracowałyśmy pod koniec sesji każda osoba ma też szansę posłuchać rad (i to jest coś zdecydowanie odmiennego w porównaniu z coachingiem). 
 • Grupa może się spotkać raz lub kilkukrotnie, realizując pomiędzy sesjami działania, do których każdy się zobowiązał.
Co robi facylitator?
 • Pilnuje, aby każdy miał tyle samo czasu na swój problem
 • Sprawdza jakość pytań
 • Zatrzymuje ew. porady, dygresje
 • Pomaga tworzyć plan działania
Jakie są korzyści z uczestnictwa? 
 • Uczymy się patrzeć na problem z wielu perspektyw
 • Znajdujemy kreatywne rozwiązania
 • Dostajemy wsparcie od grupy
 • Uczymy się z innymi i jesteśmy dla innych 
Dowodem skuteczności tej metody jest dla mnie przede wszystkim fakt z iloma możliwościami i  planami działania wyszli uczestnicy sesji. Sama czuję jeszcze dzięki nim energię do działania!
Napisz, jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej albo zorganizować taką sesję.