Projekty: Falochron – Szkoła Dla Rodziców

with Brak komentarzy

W ramach współpracy z Fundacją Falochron i Krakowskim
Ośrodkiem Terapii w Krakowie mam przyjemność współprowadzić program Szkoły dla Rodziców, który wspiera
rodziców w komunikacji z dziećmi i nauczycielami. 
Program składa się z 6
spotkań, w trakcie których rodzice mogą wymieniać się doświadczeniami i ćwiczyć
nowe umiejętności.
Po pilotażowym programie i bardzo dobrych ocenach
ruszamy z drugą edycją. Do programu zostały już wytypowane szkoły, które
współpracują z Fundacją Falochron w ramach projektu „Tamujemy Przemoc”. Program zajęć obejmował następujące tematy:SPOTKANIE I. 
Jak porozumiewać się z dzieckiem? O komunikowaniu emocji
i potrzeb.
 • Jak rozpoznać i nazwać
  własne emocje i potrzeby w kontakcie z dzieckiem? Znaczenie uczuć i pragnień
  rodzica dla dziecka. Jak odpowiedzieć na „trudny” komunikat dziecka? Nazywanie i akceptowanie uczuć.
 • Jak skutecznie
  porozumiewać się z własnym dzieckiem? Zasady dobrej komunikacji: asertywność,
  komunikat „ja”, metoda Porozumienia Bez Przemocy
 •  Uważne słuchanie – jak
  usłyszeć swoje dziecko
 •  Kilka słów o rozwoju
  emocjonalnym dziecka. Co jest dla niego najważniejsze na tym etapie?

SPOTKANIE II

Czy i jak karać i nagradzać? O wychowaniu.
 • Zasady panujące w domu.
  Jak stawiać granice dziecku?
 • Jak nauczyć dziecko
  dostrzegania konsekwencji własnych zachowań? Alternatywy dla kary.
 •  Kilka słów o rozwoju
  moralnym. Co moje dziecko rozumie pod pojęciem „dobra” i „zła”?
 •  Jak doceniać dziecięce
  osiągnięcia i chwalić?


SPOTKANIE III.
Jak wychować chętne do działania i pracy dziecko? O
budowaniu poczucia skuteczności.
 • Jak sprawić, żeby dziecko
  stało się samodzielne? Efektywne sposoby na zachęcenie do działania.
 • Zależność vs.
  odpowiedzialność. Jak poszerzać dziecku strefę indywidualnej decyzyjności?Porażka kluczem do
  sukcesu. Jak pomóc dziecku radzić sobie z niepowodzeniami?
 • Kilka słów o rozwoju
  poznawczym. Co moje dziecko już potrafi? Na jakie wyzwania jest gotowe?

s      SPOTKANIE IV. 
     Jak współpracować z nauczycielami i szkołą? O roli
rodzica w systemie edukacji.
 • Jakie są moje prawa i
  obowiązki jako rodzica?
 • Trudny nauczyciel =
  szkolny problem. Jakie zachowania pedagogów przeszkadzają mi w kontakcie ze
  szkołą mojego dziecka? Jak je postrzegam?
 • Porozumienie z
  wychowawcą/ dyrekcją/ pedagogiem. Jak efektywnie rozmawiać z nauczycielami?
 • Rodzic + Nauczyciel =
  Zgrany Team. Jak budować współpracę ze szkołą? Jak odnaleźć „właściwe” dla siebie miejsce w systemie?


SPOTKANIE V.
Agresja i przemoc w szkole
 •  Źródła agresji i mechanizmy podtrzymujące przemoc
 •  Jak wspierać ofiarę, sprawcę i świadków przemocy?
 •  Omówienie sytuacji z
  doświadczeń rodziców i szkół
 •  Ćwiczenie rozmów ze
  sprawcą, ofiarą i świadkiem przemocy oraz nauczycielem.

SPOTKANIE VI.
Jak rozmawiać z dziećmi o seksie? O rozwoju psychoseksualnym.
 • Jak odpowiadać dziecku na „trudne pytania”? Jakich informacji potrzebuje/ oczekuje dziecko od rodzica.
 • Co moje dziecko powinno wiedzieć o swojej seksualności? Jakie są jego emocje, potrzeby i wątpliwości?
 • Kika słów o rozwoju psychoseksualnym. Czyli co jest normą, a co patologią w tym wieku?
 • Jak przygotować się na „najgorsze”? Czyli, jak rozmawiać z dzieckiem o dojrzewaniu, nadchodzących dylematach i wyzwaniach.
 • Jak przygotować dziecko do budowania zdrowych, trwałych i satysfakcjonujących związków.

  
Główną wartością zajęć dla rodziców była wiedza i umiejętności oraz możliwość wymiany doświadczeń pod okiem trenerów i psychologów. Na przestrzeni 6 miesięcy spotkań grupa dawała też sobie dużo wsparcia w trudnym zadaniu bycia rodzicem.

Falochron prowadzi zajęcia w szkołach,  z nauczycielami i klasami, skupiając się na profilaktyce bezpieczeństwa oraz skutecznej komunikacji. Jeśli jesteś
rodzicem lub nauczycielem zainteresowanym dodatkowymi informacjami lub
potencjalną współpracą, przeczytaj więcej na stronie Fundacji: http://www.falochron.org.pl/


Zdj. Aaron Burden/unsplash.com